Cykling och säkerhet

Oavsett vilken sport man utövar eller träningsform man ägnar sig åt är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Här tänkte vi titta närmare på vilka aspekter av säkerhet man måste vara medveten om när man cykeltränar, eller bara cyklar i allmänhet. 

Använd alltid hjälm

Hjälmen är den absolut viktigaste delen av utrustningen för cyklister. Studier har uppskattat att cyklister som använder hjälm reducerar sina risker för skallskador med hela 85 procent. Att inte använda hjälm är helt enkelt livshotande. En hjälm som blivit skadat och fått en spricka eller liknande ska inte längre användas. Kontrollera alltid hjälmen efter den skyddat mot ett fall eller liknande. Har en sådan skada uppstått är det dags att köpa en ny.

En del av fordonstrafiken

En cyklist räknas som en del av fordonstrafiken och får därmed både samma rättigheter och skyldigheter. Att kunna trafikreglerna är därför väldigt viktigt. Missförstånd kring dessa kan lätt leda till en olycka då alla i trafiken mer eller mindre utgår från att alla andra känner till dessa regler. Med dessa regler följer även bestämmelser kring alkoholbruk. Har man druckit ska man inte bara undvika att köra bil utan även att cykla.

Att vara synlig

En cyklist står självfallet inte ut lika mycket som en bil i trafiken. Och av just den anledningen måste cyklisten vara extra noga med att vara synlig. Detta är speciellt viktigt när det är mörkt ute. Lyse både fram och bak på cykeln är en bra början. Och med rött lyse baktill vet bilister och andra vilken riktning man färdas. Reflexer och väl synliga kläder är också rekommenderat. En reflexväst kombinerar båda dessa och är därför varmt rekommenderat. Men bara medvetenheten om att man inte är lika lätt att se i trafiken är värdefullt då det betyder att man tänker mer på sin egen position och vet att man ibland måste göra sin närvaro lättare att märka.